Kunkkukokki-hanke on pyörähtänyt käyntiin!


Satakunnan Osuuskauppa aloittaa ravintola-alan hankkeen yhteistyössä Kuninkaanhaan yläkoulun kanssa. Hankkeeseen osallistuvat Kuninkaanhaan 8. luokan valinnaisen kotitalouden valinneet oppilaat. Oppilaat saavat hankkeessa tietoa ravintola-alan työ- ja opiskelumahdollisuuksista, ruokailevat ravintolassa ja kisaavat lähiruoasta valmistetuilla annoksilla.

28.01.2020

Kunkkukokki-hankkeen tavoitteena on nostaa kahdeksasluokkalaisten tietoisuutta ravintola-alan työpaikoista ja innostaa heitä hakeutumaan alalle. Nuoret saavat tietoa ravintola-alan ammateista ja koulutusmahdollisuuksista.  Osana hanketta valinnaisen kotitalouden oppilaat pääsevät ravintola Satakuntaan ruokailemaan. Kunkkukokki-hankkeeseen sisältyy myös kokkikisa. Kilpailuannos suunnitellaan ja toteutetaan pareittain. Kilpailuannosten pääraaka-aine on lähiruokaa, tänä vuonna juureksia. Kokkikisan voittajapari palkitaan Satakunnan Osuuskaupan myöntämillä stipendeillä ja kahden viikon kesätyöllä jossain osuuskaupan ravintolassa.

”Kyseessä ei ole yksittäinen kokeilu, vaan tarkoitus on toteuttaa hanketta useampana vuotena. Toiveena on saada kasiluokkalaiset innostumaan ravintola-alasta yhtenä vaihtoehtona, kun he miettivät tulevaisuuden ammatinvalintaansa. Lähiruoka on osuuskaupalle sydämen asia, ja siitä haluaisimme saada myös nuoret toden teolla innostumaan”, kertoo Satakunnan Osuuskaupan henkilöstöjohtaja Päivi Huhtamaa.

”Kuninkaanhaan koulu painottaa hyvinvointia ja liikkumista kaikessa toiminnassaan. Hyvinvoinnin kulmakiviä ovat ravitseva ruoka, riittävä lepo ja liikunta, ja hyvä käytös kuuluu samaan pakettiin. Tämä kaikki nivoutuu hienosti yhteen Kunkkukokki-hankkeessa, joka on myös opetussuunnitelmaa parhaimmillaan; tehdään yhteistyötä ja toimintaa koulun ulkopuolella. Samalla myös painottuvat työelämätaidot ja asenne”, avaa hankkeen taustoja Kuninkaanhaan koulun rehtori Veera Toivonen.

Kuninkaanhaan koulu kuuluu urheiluakatemian yläkouluverkostoon, toiminnan valtakunnallisista linjauksista vastaa Suomen olympiakomitea. Oppilaista noin kolmasosa opiskelee urheiluluokilla.

Lisätietoja:

henkilöstöjohtaja Päivi Huhtamaa
Satakunnan Osuuskauppa
puh. 050-544 0983
paivi.huhtamaa@sok.fi

opettaja Riikka Kononen
Kuninkaanhaan koulu
puh. 0400 703959
riikka.kononen@edupori.fi