Vastuullisuus

Avainlippu

Satakunnan Osuuskauppa on Avainlippu-yritys. Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä ja se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja suomalaisomisteisen yrityksen täällä tuottamalle palvelulle. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto.

Vastuullista toimintaa asiakkaiden, maakunnan ja ympäristön hyväksi

Satakunnan Osuuskaupassa vastuullisuus on jokapäiväistä työtä ja käytännön toimintaa. Osuuskauppa on mukana oman alueensa arjessa – luomassa yhteistä hyvää lukuisilla eri tavoilla.

Satakunnan Osuuskauppa huolehtii omien työntekijöidensä hyvinvoinnista ja kantaa myös laajemmin vastuuta lähiympäristönsä elinvoimaisuudesta. Yrityksen vastuullisuuden eri osa-alueita ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuullisuus.

Investoiminen ja työllistäminen osa vastuullisuutta

Taloudellinen turvallisuus ja kilpailukyky ovat kivijalka, jonka päälle muu vastuullinen toiminta rakentuu. Asiakasomistajien palvelutarjontaa kehitetään jatkuvasti, ja asiakasomistajat voivat aina luottaa ostamiensa tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen sekä oikeaan hintatasoon.

Omasta henkilöstöstä, sen jaksamisesta ja työtyytyväisyydestä pidetään huolta mm. kouluttamalla henkilöstöä ja tarjoamalla useita erilaisia mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Ympäristöstä huolehtiminen, omalle alueelle investoiminen ja työllistäminen myös taloudellisesti huonoina aikoina ovat nekin osa vastuullista ja pitkäjänteistä toimintaa.

Vastuullista toimintaa yhteistyössä

Satakunnan Osuuskauppa tekee yhteistyötä monien kumppaneiden kanssa. Osa niistä on S-ryhmän valtakunnallisia yhteistyökumppaneita, osa Satakunnan Osuuskaupan paikallisia yhteistyötahoja. Valtakunnallisesti merkittävimpiä ovat Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Vastuullisuus on kaikkien s-ryhmäläisten yhteinen asia ja osa normaalia jokapäiväistä työtä. Ihmisiin ja ympäristöön liittyvät näkökulmat ovat erilaisin painotuksin mukana kaikissa valinnoissa ja päätöksissä, joita S-ryhmässä tehdään.

Vinkkejä arjen avuksi löydät Yhteishyva.fi-sivustolta

Ilmoita anonyymisti epäkohdista

S-ryhmä on sitoutunut toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Koska eettinen toimintakulttuuri on meille tärkeää, haluamme seurata eettisten periaatteidemme toteutumista systemaattisesti jokapäiväisessä toiminnassamme. Tarjoamme tämän johdosta anonyymin ilmoituskanavan, jossa voit ilmoittaa nimettömästi, mikäli epäilet väärinkäytöstä tai eettisen periaatteiden vastaista toimintaa S-ryhmässä.

Huomioithan, että kanava ei ole tarkoitettu tuotteita tai palveluita koskeviin asiakaspalautteisiin.
Asiakaspalautetta voit jättää täällä