Satakunnan edustajisto

Satakunnan Osuuskaupan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto

Mitä edustajisto tekee?

Edustajisto toimii äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen.

Edustajisto on osuuskaupassa ylin päättävä elin ja se valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Edustajiston tehtäviin kuuluu mm. valita hallintoneuvosto, joka puolestaan päättää osuuskaupan toiminnan peruslinjoista ja valitsee osuuskaupalle hallituksen.

Satakunnan Osuuskaupan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka päättää tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta, sekä hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkistajien valinnasta.

Satakunnan Osuuskaupan edustajisto valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan. Satakunnan Osuuskaupassa järjestettiin edustajiston vaalit edellisen kerran syksyllä 2017. Seuraavat vaalit järjestetään 2021.