Tuulan tarina


19.04.2021

Tuulan työura Satakunnan Osuuskaupassa ja Vaakunassa on jo 26 vuotta pitkä. Ensi kosketus Vaakunan hotellisiivoukseen tuli vuonna 1995 laitoshuoltajan ammattitutkinnon jatkokoulutuksen työharjoittelun muodossa. Siitä seurasi kesätyö, josta Tuula jäi taloon. Muutaman vuoden kuluttua hän eteni vuoropäälliköksi, ja vuodesta 2007 Tuula on työskennellyt siivouspäällikkönä.

Hotellisiivous on muuttunut vuosien myötä monella tapaa, ja työ on vaatinut jatkuvaa kehittymistä. Tuulalle uuden oppiminen ja kouluttautuminen on ollut mieluista. Hän on opiskellut työn ohella ja työnantajan tuella siivoustyön ohjaajan erikoisammattitutkinnon, viime vuonna aloitettu lähiesimiestutkinto on myös pian valmis.

Eteenpäin uuden oppimisen kautta

Kouluttautuminen on myös antanut valmiuksia työssä etenemiseen, vaikka opiskelu työn ohella rankkaa onkin. Tuulan nykyinen työ siivouspäällikkönä on lähimiehenä toimimista noin kymmenen kerroshoitajan työryhmälle. Työryhmän jäsenten asioiden hoitamisen lisäksi hän hoitaa kaikki käytännön asiat liittyen hotellin siisteyteen, tilaa mm. siivoustarvikkeet ja hotellihuoneisiin tulevat tuotteet – ylipäänsä huolehtii siitä, että kaikkea hotellin siisteyteen tarvittavaa on silloin kun tarvitaan. Hän myös tarvittaessa siivoaa osana työryhmää.

Koulutuksen lisäksi Tuula oppii uutta myös verkostojensa avulla. Hän hyödyntää työhönsä liittyviä verkostoja, kun haluaa sparrausta ja erilaisia näkökulmia. Vertaisverkostoja on muodostunut alueen oppilaitoksiin, ja ympäri Suomea saman ketjun hotelleissa työskenteleviin kollegoihin. Tuula kokeekin hienoksi sen, että on olemassa saman alan ihmisiä, joihin on helppo olla yhteyksissä, saada neuvoja ja erilaisia näkemyksiä.

 

Työn arvostus ja avoin keskustelu motivoivat

Siivoustyö on aina ollut ja on edelleen Tuulalle mieluista. Hyvät työkaverit ja hyvä yhteishenki ovat totta kai myös tärkeitä. Myös työnantajalle Tuula antaa pisteet, varma työnantaja hoitaa kaikki perusasiat hyvin: palkka on laskettu oikein ja se tulee ajallaan, työehtosopimusta noudatetaan, työntekijöiden hyvinvointia tuetaan monella tavalla, ja ylipäänsä pidetään huolta siitä, että työntekijä jaksaa mahdollisimman hyvin. Nämä kaikki seikat eivät ole siivousalalla itsestäänselvyyksiä. Satakunnan Osuuskaupassa käytössä oleva ePassi on Tuulasta hyvä ratkaisu työntekijän itse valitsemalle virkistystavalle. Tuula on myös onnistunut pääsemään irti tupakoinnista työnantajan maksaman savuttomuuspaketin avulla, ja on hyvin tyytyväinen jo neljä vuotta kestäneeseen savuttomuuteensa.

Lähiesimiehenä Tuula pyrkii olemaan reilu, mutta kertoo olevansa myös vaativa. Joustoa pyritään kuitenkin työntekijöille antamaan niin paljon kuin se on mahdollista esim. työvuorojen suhteen. Omalta esimieheltään Tuula kertoo saavansa arvostusta ja suoraa puhetta – puolin ja toisin. Avoin keskustelu ja työpaikassa siivoustyölle annettava arvostus tuntuvat hyvältä.

Työhön kuuluvat monenlaiset asiat jäävät usein pörräämään päähän työvuoron loppuessa. Noormarkussa asuva Tuula nollaa päänsä kävelemällä, mieluiten luonnon helmassa. Myös lastenlasten kanssa touhuaminen tuo iloa elämään.

Lue sarjan muut artikkelit: Meistä on moneksi-artikkelisarja