Porin Rosso ja Amarillo lahjoittivat 4331 € Icehearts-toimintaan


20.03.2023

Icehearts ja sen kasvattajat tekevät tärkeää työtä, jotta mahdollisimman moni lapsi saa mahdollisuuden harrastaa, tuntea olevansa osa yhteisöä ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Satakunnan Osuuskaupan ravintolat Amarillo ja Rosso, yhdessä asiakkaiden kanssa, tukevat Porin ja Ulvilan Icehearts-toimintaa.

Vuonna 2022 syödyistä Ice Hearts -burgereista ja -pastoista Amarillo ja Rosso lahjoittivat Porin ja Ulvilan Ice Hearts -toimintaan yhteensä 4331 €.

Lahjoituksen ojensivat ravintolapäällikkö Henri Salonen ja ryhmäpäällikkö Jussi Lampinen. Lahjoituksen vastaanottivat Porin ja Ulvilan joukkueiden kasvattajat: Vesa Goman, Kari-Matti Ylinen ja Teemu Pelttari.

Icehearts on luonut Suomessa ainutlaatuisen toimintamallin, jossa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään joukkueurheilun avulla koulussa ja vapaa-ajalla. Icehearts on joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts-toiminnalla ennaltaehkäistään osattomuutta sekä edistetään inhimillistä hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja tuetaan koulunkäynnin sujuvuutta. Koulutettu kasvattaja työskentelee joukkueen lasten arjessa koulussa ja vapaa-ajalla; opettaen, ohjaten ja välittäen, olemalla turvallinen aikuinen joka päivä. Kasvattaja räätälöi työnkuvansa joukkueensa lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan sitoutuen läsnäoloon läpi kasvun nivelvaiheiden. Kukin Icehearts joukkue aloittaa toimintansa 6-7-vuotiaiden poikien kanssa ja toimii 12 vuotta poikien täysi-ikäisyyteen saakka. Icehearts on kasvatus-, sosiaali- ja liikuntatoimen poikkihallinnollinen innovaatio. Icehearts toimintamalli on tarkoitettu kuntien peruspalvelujen tueksi ja työvälineeksi lapsille, jotka tarvitsevat kasvussaan erityistä, pitkäkestoista tukea.

Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä