Mikkolan alue kehittyy – MikkolaKeskus saa uusia toimijoita ja päivittyy. Myös Power avaa myymälän Mikkolaan.


22.03.2022

Satakunnan Osuuskaupan omistaman, Itäkeskuksenkaaren 3:en kiinteistöön on tulossa merkittäviä uudistuksia. Koko rakennus päivittyy tähän päivään ja on nyt saanut jo kaksi uutta merkittävää toimi-jaa. Toukokuussa avaava Lager 157 ja syksyllä avattava Power täydentävät osaltaan alueen tarjontaa. Kiinteistön uudistuksen on suunnitellut arkkitehti Timo Lähteenmäki ja uudistus tullaan toteuttamaan vuoden 2022 aikana.

”Mikkola on meille tärkeä kauppapaikka ja olemme aktiivisesti suunnitelleet eri tapoja kehittää aluet-ta. Huomisen Keskusta suunnitellaan edelleen ja osana sitä kehitetään koko alueen toimintaa. Jokainen toimija alueella turvaa osaltaan Satakunnan elinvoimaa ja meidän kaikkien on tehtävä työtä sen eteen. Haluamme kaikin tavoin olla arvojemme mukaisesti hyvä satakuntalainen”, kertoo Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi.

”Power haluaa kehittää toimintaansa Porissa ja nyt avattava uusi, entistä suurempi ja uuden konseptin mukainen myymälä tuo asiakkaille mahdollisuuksia entistä helpompaan asiointiin. Mikkolan alueelle rakentuva myymälämme on keskeisellä sijainnilla ja näemme, että alueella on hyvät mahdollisuudet toimia pitkälle tulevaisuuteen”, toteaa Power Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Kiinteistö ja alue on osoittautunut kiinnostavaksi ja myös loppuihin tiloihin saadaan uudet toimijat todennäköisesti hyvin pian. Suurin osa liikepaikasta tulee nyt jo täyteen näillä kahdella uudella toimi-jalla. Monet alueelliset ja kansainväliset toimijat tietävät missä asiakkaat liikkuvat ja sijoittautumista pohditaan luonnollisesti näiden virtojen mukaan. Tämän päivän trendin mukaisesti tietyt toimijat sijoittautuvat samoille alueille ja näitä kaupallisesti vahvoja alueita syntyy hyvien liikennevirtojen äärelle. Mikkola on kiistatta yksi tällainen ja ehdottomasti Satakunnan vetovoimaisin kauppapaikka.

Satakunnan Osuuskauppa on yli 70 000 asiakasomistajan omistama itsenäinen liikeyritys. Päätök-sentekoa ohjaavia asioita ovat mm. etujen ja palveluiden tuottaminen asiakasomistajille, osallistuminen maakunnan kehittämiseen sekä maakunnallinen ja paikallinen yhteistyö sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Satakunnan Osuuskauppa, toimitusjohtaja Harri Tuomi, puh. 044 725 1551
Power Finland Oy, toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto, puh. 0400 473 378