Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Satakunnan Osuuskauppa solmivat kumppanuussopimuksen


20.12.2023

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Satakunnan Osuuskauppa solmivat kumppanuussopimuksen 1.12.2023. Strategisen kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää yhteistyön muotoja, joita osapuo-let ovat jo aiemminkin rakentaneet.

Kumppanuussopimuksen viitekehyksessä on sovittu mm. Satakunnan Osuuskaupan henkilöstön ammatillisen osaamisen ja laadun varmistamisesta lisäkoulutuksilla ja WinNovan opiskelijoiden työpaikalla oppimisen mahdollistamisesta koulutus- ja oppisopimuksilla.

”Satakunnan Osuuskau-pan pyrkimyksenä on edesauttaa kumppanuuden kautta osaamisen vahvistamista WinNovan opiskelijoiden keskuudessa ja myös oman henkilökunnan keskuudessa. Yhteistyöllä rakennamme yhdessä vahvempaa Sata-kuntaa”, toteaa Satakunnan Osuuskaupan henkilöstöjohtaja, Päivi Huhtamaa.

Lisätiedot:
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Työelämäpalvelut johtaja Teija Harju, teija.harju@winnova.fi
Satakunnan Osuuskauppa, henkilöstöjohtaja Päivi Huhtamaa, paivi.huhtamaa@sok.fi