Ennätysmäärä seuroja Kannustajat-tuen piiriin


18.01.2023

Satakunnan Osuuskauppa on vuodesta 2013 alkaen tukenut toimialueensa lasten ja nuorten liikuntaharrastusta Kannustajat-tukimallin avulla. Tuki maksetaan tuen piiriin hakeneille ja hyväksytyille junioritoimintaa harjoittaville urheiluseuroille, jotka toimivat Satakunnan Osuuskaupan toimialueella. Seurat sitoutuvat käyttämään saamansa tuen junnujensa liikuntaharrastukseen.

”Olemme nyt kymmenen vuotta tukeneet alueemme seurojen junnutoimintaa Kannustajat-tuen kautta. Tänä vuonna hakemuksia tuli suurin määrä koskaan, 36 hakemusta, joista 34 hyväksyttiin. Olimme varanneet vuoden 2023 tukeen 30 000 euroa, mutta koska hakemuksia tuli näin paljon, ja tarve tuntuu seurojen keskuudessa olevan aiempaakin kovempi, päätimme osuuskaupassamme nostaa tämän vuoden Kannustajat-tukeen varattua summaa 45 000 euroon. Näin seurojen maksimitukimäärä pysyy aiemmalla tasolla.
Seurat käyttävät Kannustajat-tuen mm. valmentajien koulutukseen, välinehankintoihin ja liikuntapaikkojen vuokriin. Nämä kaikki sopivat hyvin Kannustajat-tuen käyttökohteiksi, ne tukevat kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksia päästä laadukkaan liikuntaharrastuksen pariin. Lasten ja nuorten liikkumiseen käytetty raha on satsaus lasten ja perheiden hyvinvointiin. Laajemmalla tasolla Kannustajat-malli tukee omalta osaltaan myös maakunnan vetovoimaisuutta etenkin lapsiperheiden suuntaan,” toteaa viestintäjohtaja Leena Mettälä.

Tukimallissa Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistaja voi vaikuttaa tuen jakautumiseen seurojen kesken ilmoittautumalla netissä valitsemansa seuran Kannustajiin, jolloin hänen Bonuksensa lasketaan ko. seuran hyväksi. Seuran kaikkien Kannustajien kalenterivuoden aikana kerryttämät Bonukset lasketaan yhteen, ja tämän perusteella määräytyy seuran saama Kannustajat-tuki. Seuralle maksettavassa tuessa huomioidaan myös seuran junnujen määrä. Kannustajat-tuki ei vähennä asiakasomistajalle maksettavia Bonuksia, vaan ne maksetaan edelleen hänelle normaaliin tapaan.

Vuoden 2023 Kannustajat-seuramme ja Kannustajaksi liittymisen ohjeet löytyvät täältä

Kannustajiin liittymistä varten ei tarvitse olla seuran jäsen, Satakunnan Osuuskaupan Kannustajiin voivat liittyä kaikki Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistajatalouksien pääjäsenet. Seuran Kannustajien kalenterivuoden aikana keräämästä yhteisestä Bonuspotista ja seuran junnujen määrästä riippuu sitten se, kuinka suuren tuen seura vuoden 2024 alkupuolella Satakunnan Osuuskaupalta saa junnutoimintaansa. Viime vuodelta Kannustajat-tukea maksetaan seuroille yhteensä 11 000 euroa.

 

Lisätietoja:
viestintäjohtaja Leena Mettälä
Satakunnan Osuuskauppa
044 – 725 1150
leena.mettala@sok.fi