Oppilaitosyhteistöillä vauhditetaan ravintola-alan houkuttelevuutta


04.05.2022

Ravintola-alalla on valtakunnallisesti haaste. Avoimia työpaikkoja on paljon, mutta tekijöitä on vähemmän kuin aiemmin. Satakunnan Osuuskaupassa ratkaisuja haetaan muun muassa erilaisista valmennuksista ja oppilaitosyhteistöistä.

Koronapandemian ja sen aikaisten rajoitusten vaikutukset näkyvät sekä avoimien työpaikkojen että alalle hakeutuvien työnhakijoiden ja opiskelijoiden määrässä. Lähivuosina valmistuu hakijamäärän laskun vuoksi aiempaa vähemmän ravintola-alan osaajia.

– Tutkinnon osien opiskelun ja täsmäkoulutuksen suosio ovat kasvaneet. Opiskelijat pystyvät räätälöimään opintojaan niin, että he hakeutuvat suorittamaan vain muutamia tutkinnon osia ja suuntaavat sen jälkeen työssäoppimisjaksolle. Myös yritykset toivovat henkilöstölleen usein juuri tiettyyn tarpeeseensa sopivaa koulutusta, kertoo Sataedun ravintola- ja matkailualan lehtori Maija Poutanen.

Oppilaitosyhteistyöt ovat tärkeitä sekä Satakunnan Osuuskaupalle että Sataedulle.

– Aktiivinen yhteydenpito varmistaa, että koulussa tiedetään, mitkä asiat on hyvä huomioida opetuksessa. Järjestämme myös mielellämme työpaikkaohjaajien koulutuksia, joissa käydään läpi sekä yritysten että oppilaitoksen toiveita, jatkaa Poutanen.

Kilpailua tuomaroimassa mm. keittiömestari Katriina Keitaanpää Satakunnan Osuuskaupasta (vas.) ja lehtori Maija Poutanen Sataedusta.

Ravintolan henkilökuntaa palkataan kesään varautuen

Satakunnan Osuuskaupassa pystyttiin pandemia-aikana tarjoamaan töitä kaikille ravintola-alan henkilöille Osuuskaupan muista yksiköistä.

– Henkilökunnallemme avautui samalla mahdollisuus tutustua kaupan alan töihin, mikä on hieno ja kaikkia osapuolia rikastuttava asia. Toiset palasivat takaisin ravintolatyöhön ja toiset löysivät uuden polun kaupan tehtävistä. Ravintoloita tämä haastaa nyt niin, että kauppoihin siirtyneiden tilalle tarvitaan uusia tekijöitä, taustoittaa ravintolakaupan ryhmäpäällikkö Jussi Lampinen.

Työntekijöiden saatavuuteen pyritään hakemaan ratkaisuja pitkän tähtäimen suunnitelmilla. Käynnissä on parhaillaan vuoropäällikkövalmennus, ja uusia tarjoilijoita koulutetaan työhön paikan päällä ravintoloissa. Palkkaukset kaikkiin tehtäviin tehdään pitkin vuotta kesää silmällä pitäen. Kesätyöntekijät otetaan töihin aikaisin, jo keväällä, jotta perehtymiseen jää aikaa.

– Uusille tekijöille täytyy antaa aikaa oppia. Vaikka kyseessä olisi kuinka hyvä tyyppi, ei osaaminen voi olla hetkessä samalla tasolla kuin kantahenkilökunnalla, kertoo Porin Amarillon ravintolapäällikkö Nina Martin.

Ravintolan työntekijöistä koulutetaan moniosaajia

Henkilökunnan perehdyttämiseen ja erilaisiin koulutuksiin panostetaan Satakunnan Osuuskaupassa vahvasti. Keittiöosaajat ovat nykyään usein moniosaajia, jotka hoitavat tarvittaessa myös salin puolen tehtäviä. Työn monipuolisuus motivoi.

– Työ ravintolassa koetaan kivaksi ja hauskaksi duuniksi. Työporukasta tulee todella tiivis ja vuorotyö tuo joustoa arkeen. Monille parasta työssä on se, että saa olla koko päivän erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, kuvailee Martin huomioitaan alan positiivisista puolista.

– Opiskelijoita kiinnostaa alan tarjoamat lukuisat erilaiset työllistymisen vaihtoehdot. Ravintola-alalla on myös hyvät jatko-koulutus- ja etenemismahdollisuudet, sanoo Poutanen.

Kunkkukokki-finaalin keittiötyöskentelyä.

Kunkkukokki-kisaajien joukosta löytyy ravintola-alan lupauksia

Porilaisen Kuninkaanhaan koulun kanssa toteutettavassa Kunkkukokki-hankkeessa kahdeksasluokkalaiset oppilaat saavat tietoa ravintola-alan työ- ja opiskelumahdollisuuksista ja kisaavat kesätyöpaikasta Satakunnan Osuuskaupan ravintolassa.

– Aiempien kilpailuiden aikana joistakin nuorista on huomannut, että ravintolaa on mietitty vaihtoehtona tulevaisuuden työpaikaksi. Mieleeni on jäänyt yksi nuori, jota ravintola-ala selvästi kiinnosti, mutta joka ei harmikseen voittanut kilpailua. Palo alaa kohtaan ei jäänyt meiltä huomaamatta, joten kisan jälkeen keittiömestarimme otti poikaan yhteyttä ja tarjosi harjoittelupaikkaa, kertoo Martin.

Kunkkukokin tuomarit.