Palin Oy, autokaupan tietosuojaseloste

(25.5.2018 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 

 1. Rekisterinpitäjä

Palin Oy
Puh: 029 009 8000
Postiosoite: PL 21, 28101 Pori
Käyntiosoite: Itäkeskuksenkaari 1, 28130 Pori
Y-tunnus:  0137034-5

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

tietosuoja.satakunta@sok.fi

 1. Rekisterin nimi

Palin Oy:n autokaupan asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään autokaupan asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen osana automyynti- ja jälkimarkkinointiprosesseja.

Autonmyyntiprosessissa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Tarjouskyselyjen vastaanottaminen ja niihin vastaaminen
 • Tarjouksen, tilaus- ja kauppasopimuksen teko ja toteutuneiden kauppojen kirjaaminen
 • Koeajon tai autonvuokrauksen toteuttaminen
 • Arvion antaminen asiakkaan vaihtoautosta
 • Automerkin maahantuojan palveluiden varmistaminen
 • Asiakkaan yhteydenottoihin vastaaminen
 • Osamaksurahoitushakemuksen teko, osamaksusopimuksen teko ja laskutus.
 • Auton vakuuttaminen
 • Auton rekisteröinti
 • Asiakastyytyväisyyden varmistaminen
 • Suoramarkkinointi uusista autoista ja autokaupan palveluista

Jälkimarkkinointiprosessissa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Varaosamyynti
 • Auton huoltoon liittyvät palvelut
 • Autonhuoltosopimusten teko
 • Vauriokorjaukset
 • Takuuasioiden hoito, maahantuojan takaisinkutsut
 • Rengashotelli
 • Huollon osamaksusopimusten teko ja laskutus
 • Huoltokutsut
 • Jälkimarkkinoinnin suoramarkkinointi ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen

Suoramarkkinoinnissa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Palveluiden ja tuotteiden markkinointi
 • Tapahtumakutsujen lähettäminen
 • Potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi
 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Art. 6.1 b) Sopimus

Tilaus- ja kauppasopimus, osamaksusopimus

Huollon työmääräys (sopimus)

Sopimus muista jälkimarkkinoinnin palveluista kuten rengashotelli Katsastusajanvaraus

Art 6.1 a) Suostumus

Suoramarkkinointisuostumus

Art 6.1 c) Lakisääteinen velvoite

 • kauppalaki,
 • kirjanpitolaki,
 • liikennevakuutuslaki,
 • ajoneuvolaki,
 • laki ajoneuvoliikennerekisteristä

Henkilötunnuksen käsittely perustuu rekisteröidyn yksiselitteiseen yksilöimiseen sopimuksen tai koeajon, ja rekisteröidyn tai rekisteripitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

 1. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Tarjouspyyntö:

 • asiakkaan puhelinnumero tai sähköposti

Tarjous:

 • asiakkaan nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • markkinointisuostumus tai -kielto
 • tieto hyväksytystä tai hylätystä rahoitushakemuksesta
 • henkilötunnus auton koeajoa varten

Kauppa- ja tilaussopimus:

 • asiakkaan nimi
 • henkilötunnus
 • osoite
 • sähköposti
 • markkinointisuostumus tai -kielto

Rahoitushakemus tehdään autokaupan järjestelmän kautta rahoitusyhtiölle. Tiedot eivät tallennu autokaupan järjestelmään:

 • ammatti
 • työnantaja
 • työsuhteen muoto
 • vuositulot
 • rinnakkaishakijan tiedot
 • kopio ajokortista

Vakuutus- ja rekisteröinti:

 • henkilötunnus
 • auton tiedot

Huollon ajanvaraus:

 • auton rekisterinumero, jonka perusteella auton, omistajan ja haltijan tiedot haetaan Trafin palvelusta
 • markkinointisuostumus tai -kielto

Huollon työmääräys:

 • asiakkaan nimi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • auton tiedot
 • vakuutusyhtiön CABAS-laskelma korvaustilanteissa

Romutustodistus:

 • asiakkaan nimi
 1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Yhteystiedot, henkilötunnus, auton tiedot, markkinointisuostumus tai –kielto

 1. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään sekä Trafin ajoneuvotietorekisteristä.

Rahoitusyhtiöltä saadaan tieto hyväksytystä tai hylätystä rahoitushakemuksesta. Hakemuksen yhteydessä annetut tiedot eivät tallennu.

Vakuutusyhtiöltä saadaan autovakuutustiedot.

Takaisinkutsulista saadaan automerkin maahantuojalta ja/tai Trafilta.

Suoramarkkinointikontaktitietoja hankitaan Grano Oy:ltä.

 1. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan sopimuksen tai voimassa olevan lainsäädännön perusteella luovuttaa

 • auton maahantuojalle tieto autokaupasta maahantuojan palveluiden aktivoimiseksi sekä tietoa mahdolliseen takuukorjaukseen tai takaisinkutsuun liittyen
 • liikenteen turvallisuusvirasto Trafille auton rekisteröintiä varten
 • vakuutusyhtiölle auton vakuuttamista varten sekä korvausta vaativissa korjaustilanteissa
 • rahoitusyhtiölle osamaksurahoitusta varten

Luovutamme tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Tietoa ostoista luovutetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin Bonuksen maksamista varten silloin kun asiakas käyttää S-etukorttia.

 1.  Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

 1. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Muualta suoramarkkinointiin hankittuja henkilötietoja ja prospektien tietoja säilytämme ostosopimuksen määrittelemän ajan tai enimmillään 2 kuukauden ajan, mikäli tarjous tai yhteydenotto ei johda asiakkuuteen.

Asiakkaiden yhteydenottoja kuten tarjouspyyntöjä tai koeajopyyntöjä tai autosta tehtyä tarjousta säilytetään tarjouksen voimassaoloaika tai enintään yksi vuosi, jonka jälkeen tiedot poistetaan järjestelmästä. Paperitarjoukset hävitetään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarjouksen teon jälkeen.

Arviokortit vaihtoautosta; tuloste säilytetään auton paperien tai tarjouksen mukana, säilytysaika kuten tilaussopimuksella

Koeajokäyttölupa hävitetään, kun auto palautuu koeajolta. Tiedot koeajajasta ovat järjestelmässä ja säilytetään kuten tilaussopimus.

Tilaus- ja kauppasopimusta säilytetään paperiversiona kirjanpitolain mukaisesti kuluva + 6 vuotta. Tietojen läpikäynti ja hävitys toteutetaan kerran vuodessa.

Automyynnin ja jälkimarkkinoinnin asiakastietoja säilytetään AutoMaster- järjestelmässä 10 vuotta viimeisestä tapahtumasta Auton tiedot ja huoltohistoria säilytetään AutoMaster-järjestelmässä 10 vuotta viimeisestä tapahtumasta.

Huollon työmääräyksen yksi kappale ja vakuutusyhtiön CABAS-laskelma arkistoidaan ja toimitetaan laskun kanssa kirjanpitoon, jossa niitä säilytetään kuluva + 6 vuotta. Ajoneuvon kuvat säilytetään Cabas järjestelmässä 1 vuosi korjauslaskun päivästä.

Kuusakoskelta saadusta romutustodistuksesta säilytetään yksi kopio autoliikkeessä ja yksi kopio toimitetaan maahantuojalle. Autoliikkeen kopio hävitetään, kun hyvitys romutuspalkkiosta on tullut autoliikkeen tilille.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen (kun käsittelyperuste on suostumus tai lakiperustetta säilytykselle ei ole)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
 • Vastustamisoikeus (suoramarkkinointi tai muu oikeutetun edun perusteella tapahtunut käsittely)
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 1. Suostumuksen peruuttaminen

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suoramarkkinointisuostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Markkinointisuostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä autokauppaan.

 1. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Auton osto tai huolto ei toteudu

 1. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

 1. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Autokaupan järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.