Satakunnan Osuuskauppa ja SAMK – Yhteistyötä maakunnan parhaaksi


06.10.2020

Satakunnan Osuuskauppa haluaa olla vahvasti kehittämässä maakunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Tässä työssä sillä on lukuisia yhteistyökumppaneita, joista yksi on Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK. Yhteistyötä on nyt tiivistetty merkittävästi.

Satakunnan Osuuskauppa ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat tehneet jo pitkään monipuolista yhteistyötä. Helmikuussa 2020 solmittu kumppanuussopimus on tälle luonnollista jatkoa. Kumppanuus liittyy sekä opetukseen, tutkimukseen että erilaisiin kehittämisprojekteihin.

– Haluamme vahvistaa kilpailukykyämme hyödyntämällä uusinta tietoa ja teknologiaa. Tavoitteena on myös lisätä opettajien ja opiskelijoiden tietämystä osuustoiminnasta, Satakunnan Osuuskaupan henkilöstöjohtaja Päivi Huhtamaa kertoo.

Luonnollisesti osuuskaupalle on tärkeää rakentaa positiivista työnantajamielikuvaa SAMK:n opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa.

– Pyrimme lisäksi yhdessä luomaan opiskelijoille oppimispolkuja, jotka tukevat ammatillista kasvua ja mahdollistavat työllistymisen esimerkiksi osuuskauppaan heti valmistumisen jälkeen, Huhtamaa jatkaa.

Yhteistyötä usealla rintamalla

Ammattikorkeakoulun perustehtäviin kuuluu alueen työelämän kehittäminen. Koska Satakunnan Osuuskauppa on hyvin merkittävä työllistäjä, yhteistyömahdollisuuksia löytyy monissa SAMK:n koulutusohjelmissa.

– Työelämäyhteistyö on tärkeä osa meidän opettajien työnkuvaa. Kumppanuudella tavoittelemme yhteistyön laajentamista, syventämistä ja systematisointia. Kuluvan vuoden aikana tässä onkin saadun palautteen perusteella onnistuttu erinomaisesti, lehtori Jonna Koivisto toteaa.

Tähän mennessä on toteutettu jo yritysvierailuja, sovittu useita vierailuluentoja ja kirjattu osuustoiminnallisuus opetussuunnitelmiin. Lisäksi Satakunnan Osuuskauppa on tarjonnut SAMK:n opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuksia tehdä opinnäytetöitä.

Aurinkovoimala tutustumiskohteena

Satakunnan ammattikorkeakoulussa voi opiskella mm. energia- ja ympäristöalaa. Satakunnan Osuuskauppa tarjoaakin alan opettajille hyvät mahdollisuudet tutustua uusimpiin käytännön toteutuksiin, jotka liittyvät mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiseen.

– Prisma Mikkolaan tekemissämme kohdevierailuissa olemme saaneet kattavan kuvauksen siitä, kuinka aurinkosähköjärjestelmää hyödynnetään isossa marketyksikössä. Erityisesti näkökulmana on ollut paloturvallisuus. Tutustumiskäynneillä on ollut mukana niin aurinkoenergiajärjestelmien kuin rakennusten palomääräysten opettajia ja asiantuntijoita, projektipäällikkö Meri Olenius SAMK:sta kertoo.

Prisma Mikkolan vesikatolla sijaitsee yli tuhat aurinkopaneelia. Se on osuuskaupan suurin yksittäinen aurinkovoimala.

– Kohteessa syntyi hyvää keskustelua aurinkovoimasta, aurinkovoimalan tekniikasta sekä siihen liittyvistä turvallisuusratkaisuista. Opettajien on hyvä päästä näkemään aitoja ja isoja toteutuksia, joissa kaikki asennustyöt on tehty huolellisesti, Satakunnan Osuuskaupan kiinteistöpäällikkö Mika Salo sanoo.

Kuvassa Petri Lähde, Mika Salo, Marko Ylinen ja Mari Kujala.