Lean tarina


05.10.2021

9.9. 1976 on edelleen kirkkaana Lean mielessä. Silloin alkoi 18-vuotiaan Lean työura Satakunnan Osuuskaupassa. Tuosta päivästä kahvila Kaisaniemessä on kulunut 45 vuotta, ja työt osuuskaupassa jatkuvat edelleen.

Vuosikymmenten aikana Lea on nähnyt monta eri yksikköä, esimiestä ja työyhteisöä, ja tehnyt työtä eri toimialoillakin. Lea arvostaa työnantajaansa, joka on mahdollistanut työtehtävien ja yksiköiden vaihtamisen mm. elämäntilanteen muutosten mukana. Nyt Lea työskentelee Mikkolan Prisman Ravintolamaailmassa.

Kun siirtyy uuteen tehtävään, sisimmässä herää helposti epäilys omasta osaamisesta: Osaanko, pärjäänkö? Toisten osaavampien apu alussa on tarpeen. Lea antaakin kiitoksen kaikille niille, jotka ovat matkan varrella opettaneet uusiin tehtäviin. Viimeisin kokemus uudesta työstä on korona-ajalta, jolloin Lea työskenteli ravintoloiden sulun ajan Prisman verkkokaupan keräilyssä Mikkolan Prismassa.

Perehdyttäminen ja tiedon jakaminen on tärkeää myös opiskelijoiden harjoittelussa. Moni opiskelija onkin kiitellyt saaneensa työharjoittelusta eniten oppia tulevaan työhönsä. Lea muistuttaa myös, että uuden työntekijän vastaanottaminen, on sitten kyseessä konkari tai opiskelija, on tärkeä tehtävä. Koskaan ei voi tietää, miten epävarmaksi henkilö itsensä uudessa tilanteessa tuntee.

Ole läsnä hetkessä

Työssä Leaa motivoi eniten asiakkaiden kohtaaminen. On tärkeää olla pieni hetki läsnä, keskittyä asiakkaaseen, olla ihminen ihmiselle. Kun pystyy antamaan asiakkaalle itsestään jotain, saa myös itselleen jotain – se tuntuu hyvältä. Pitkän asiakaspalvelu-uran aikana Lea on päässyt seuraamaan joidenkin asiakkaiden elämää pitkään. Asiakkaat tunnistavat myös työpaikan ulkopuolella tutun asiakaspalvelijan.

Lealla on myös joka työvorossa oma myyntitavoite, jonka hän pyrkii saavuttamaan. Myyntitavoitteen saavuttaminen on myös ehdottoman motivoiva tekijä.

Esimiestyö muutoksessa

Esimiestyö on muuttunut paljon vuosikymmenten varrella. Lea kokee, että esimiehestä käskyjen antajana on tullut tasavertaisempi muiden yksikössä työskentelevien kanssa. Nykyisin yksikön henkilökunta on enemmän yksi kokonaisuus esimiestä myöden, asioista keskustellaan yhdessä, ja yhdessä löydetään parhaat ratkaisut työhön. Yhteisen päämäärän eteen kaikki ovat valmiimpia tekemään töitä.

Kuunteleva ja jämäkkä johtaminen on Lean mieleen. Kun esimies oikeasti kuuntelee alaisiaan, hän myös arvostaa alaisiaan. Tämä näkyy kaikessa yksikön tulokseen vaikuttavassa tekemisessä.

Osuuskauppa on kaikki nämä vuosikymmenet ollut Lealle luotettava työnantaja, joka panostaa työntekijöiden hyvinvointiin. Luottamus työnantajaan on suurta, hänen on ollut muutoksissa helppo tukeutua työnantajaan, ja muutokset ovat onnistuneet. Mahdollisuus oppia uutta on vaikuttanut uraan, mahdollisuus nähdä ja kokea erilaisia työtehtäviä.

Eläkkeelläkin työnteko jatkuu

Kesäkuun alusta alkaen Lea on ollut työuraeläkkeellä, joka vaatii pitkän, vähintään 38 vuotta kestäneen työuran kuluttavassa työssä. Eläke mahdollistaa työnteon tiettyyn euromääräiseen rajaan asti, ja työntekoa Lea aikoo jatkaa, sillä edelleen työ on mieluisaa.  Eläke kuitenkin antaa vapautta ajankäyttöön. Lealla on kaksi lasta ja kolme lastenlasta, ja jälkikasvulleen hän haluaakin antaa entistä enemmän aikaansa. Etenkin tänä syksynä, kun yksi lapsenlapsista aloittaa koulutiensä, mummi aikoo olla perheen apuna.

Myös harrastukset tulevat saamaan Lealta enemmän aikaa. Liikunnallinen Lea nauttii mm. hiihdosta, pyöräilystä ja uusimpana lajina suppailusta. Myös karavaanailu ja mökkeily ovat harrastuksien joukossa. Oman näköisen ajan viettäminen on Lealle tärkeää eläkkeelläkin. Mikä tuntuu tärkeältä ja hyvältä, sitä tehdään. Ja näiden tekemisten joukossa on tietysti edelleen ihmisten kohtaaminen ja ajan antaminen heille.

Lue sarjan kaikki osat täältä