Satakunnan Osuuskaupalle valittiin 8.-22.3.2021 järjestetyissä vaaleissa uusi edustajisto vuosiksi 2021–2024. Ehdokkaita vaaleissa oli 189. Ääniä vaalissa annettiin kaikkiaan 17 685 (ed. 13 378) ja äänestysprosentti oli 26,2 (ed. 21,3). Äänistä sähköisesti annettiin 6 786.

Satakunnan Osuuskaupan edustajistoon valittiin 50 jäsentä, joista uusia on 23. Luettelo uuden edustajiston jäsenistä löytyy täältä. Valituista 64 % on naisia ja 36 % miehiä. Nuorin valittu on 24-vuotias ja vanhin valittu edustajiston jäsen on 80-vuotias. Kolme eniten vaaleissa ääniä saanutta olivat Helena Suoranta Kankaanpäästä, Timo Aro Porista ja Antti-Matti Mattila Sastamalasta.

Sekä vaalikone että postiäänestyksen vaihtoehtona ollut sähköinen äänestäminen kiinnostivat äänestäjiä kaikissa ikäluokissa. Sähköisesti annettujen äänten määrä lähes kolminkertaistui verrattuna edellisiin osuuskauppavaaleihin.

Osuuskauppa on osuustoiminnallinen yritys, jonka jokaisella omistajalla on yhtäläiset oikeudet vaikuttaa oman osuuskauppansa toimintaan esim. äänestämällä edustajiston vaaleissa. Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Asiakasomistajat myös itse asettavat vaalien ehdokkaat.

Lisätietoja:
talousjohtaja Ari Pakaslahti
puh. 044 541 9999
ari.pakaslahti@sok.fi

Satakunnan Osuuskauppa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenemme voivat ottaa monella tapaa osaa. Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston roolina on mm. vahvistaa tilinpäätös, valita hallintoneuvostoon erovuoroiset jäsenet sekä toimia äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtia siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen, talousjohtaja Ari Pakaslahti kertoo.

Vaaleissa 189 ehdokasta

Satakunnan Osuuskaupan edustajistovaalien ehdokasasettelu päättyi 25.1.2021. Ehdokkaita on 189.

-Olemme iloisia, että vaikuttaminen kiinnostaa selkeästi ja jäsenemme ovat lähteneet jälleen sankoin joukoin ehdokkaaksi. Kannustamme kaikkia jäseniämme käyttämään aktiivisesti myös äänioikeuttaan, Pakaslahti sanoo.

Vaaleissa voi äänestää joko sähköisesti tai postitse 8.3.-22.3.2021

Vaaleissa voi äänestää jokainen vähintään 15-vuotias osuuskaupan jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi viimeistään 31.12.2020.

Satakunnan Osuuskaupan edustajisto valitaan suhteellisella vaalitavalla. Kaikki ehdokkaat ovat jollain ehdokaslistalla. Ääni annetaan ehdokkaalle, mutta läpipääsyyn vaikuttavat sekä ehdokkaan itse saamat äänet että koko ehdokaslistan äänimäärä.

Äänestysohjeet postitetaan jokaiselle äänioikeutetuille jäsenelle viikon 9 aikana. Äänestysohjeisiin ja ehdokkaisiin voi tutustua osuuskaupan vaalisivuilla  www.osuuskauppavaalit.fi/satakunta


Lisätietoja:
talousjohtaja Ari Pakaslahti
Satakunnan Osuuskauppa
p. 044 541 9999
ari.pakaslahti@sok.fi

www.osuuskauppavaalit.fi/satakunta

Satakunnan Osuuskauppa näkyy jo nyt monella tavalla jäsentensä arjessa. Mitä muuta osuuskaupan jäsenet odottavat omalta kaupaltaan? Mikä rooli osuuskaupalla voisi tulevina vuosina olla alueen kehityksessä? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Satakunnan Osuuskaupan pian alkavissa vaaleissa.

-Yrityksiltä odotetaan tekoja niin globaalien haasteiden kuin arjen ongelmakohtien ratkomiseksi. Me Satakunnan Osuuskaupassa haluamme toimia koko toimialueemme parhaaksi, ja haastaa jäsenemme pohtimaan, mitä toiveita heillä on alueemme kehittämiseksi, Satakunnan Osuuskaupan talousjohtaja Ari Pakaslahti kertoo.

-Edustajiston jäsenten ei tarvitse olla kaupan alan eikä hallinnon ammattilaisia. Tärkeintä on kiinnostus oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja ajatukset siitä, miten osuuskauppa voisi olla oman toimintansa kautta tekemässä Satakunnasta ja koko Suomesta parempaa paikkaa elää, Pakaslahti sanoo.

Jäsenellä on todellista valtaa

S-ryhmän alueosuuskaupat ovat jäsentensä omistamia yrityksiä, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi.

Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

Näin vaalit etenevät

Satakunnan Osuuskaupan vaalien ehdokasasettelu alkaa 11.1. ja jatkuu 25.1.2021 asti. Osuuskaupan vaaleissa voi olla ehdokkaana jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi 31.12.2020 mennessä, on maksanut osuusmaksun kokonaan, on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella. Osuuskauppojen yhteiseltä vaalisivulta osuuskauppavaalit.fi pääset tutustumaan vaaleihin liittyviin asioihin, mm. helppoihin ohjeisiin ehdokkaaksi ryhtymiseen.

Satakunnan Osuuskaupan vaalien ehdokaslistat julkistetaan 5.3.2021, äänestysaika on 8.3.-22.3.2021. Osuuskaupan edustajistoon valitaan yhteensä 50 jäsentä. Vaalien tulos julkistetaan viimeistään 14 päivän kuluttua äänestysajan päättymisestä.

Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.

Satakunnan Osuuskaupan vaalisivut löydät täältä

Lisätietoja:

talousjohtaja Ari Pakaslahti
Satakunnan Osuuskauppa
p. 044 541 9999
ari.pakaslahti@sok.fi

 

Satakunnan Osuuskauppa on asiakasomistajiensa omistama yritys. Asiakasomistajat valitsevat 50-jäsenisen edustajiston edustamaan heitä osuuskaupan päätöksenteossa osuuskaupan sääntöjen mukaan.

Edustajisto valitaan vaaleilla ja neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajisto toimii tärkeänä linkkinä Satakunnan Osuuskaupan ja asiakasomistajien välillä. Sääntöihin perustuvan roolinsa lisäksi edustajisto toimii näköalapaikkana Satakunnan Osuuskaupan toimintaan sekä muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan johdon ja asiakasomistajien välille.

Varmista, että jäsenmaksusi on täyteen maksettu ja olet itse pääjäsen

Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet. Osuuskaupan vaaleissa voi olla ehdokkaana jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut täyden osuusmaksun, on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella.

Jos sinä haluat olla mukana määrittämässä sitä, millainen tulevaisuuden osuuskauppa on, asetu ehdolle edustajiston vaaleissa. Muista tarkistaa tämän vuoden puolella, että olet itse pääjäsen. Tällöin voit alkuvuodesta toimia vaaleissa joko ehdokkaiden keräämisessä, asettua ehdolle sekä äänestää maaliskuussa.

Lisätietoa vaaleista löydät täältä

Lisätietoja

Satakunnan Osuuskauppa, Ari Pakaslahti, talousjohtaja 044 541 9999

Satakunnan Osuuskauppa, Ritva Männistö, asiakkuuspäällikkö 044 705 2179

asiakaspalvelu.satakunta@sok.fi